+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@mmpi2rf.ir

محصولات سایت www.mmpi2rf.ir

ارزیابی ویژگی های شخصیت

۵۰ نیمرخ روانی_بالینی ویژه تشخیص و رویکردهای درمانی تخصصی

۲۰۰ ویژگی شخصیتی در قالب؛ پرونده بهداشت و سلامت روان

۶۰ ویژگی شخصیتی در قالب گزارش سلامت روان فردی

۵۰۰ جمله تفسیر بالینی و آسیب شناسی شخصیت

برای ثبت نام یا ورود … هر یک از Tab های زیر را Click کنید سپس نوشته آبی رنگ متنی توضیحی که در این قسمت نمایش داده می شود را Click کنید.

ثبت نام و برگزاری سنجش MMPI2RF: آزمودنی با هدایت و راهنمایی متخصص جهت برگزاری سنجش mmpi2rf مراحل را طبق فرآیند سایت طی می کند.

ورود آزمودنی: آزمودنی جهت تکمیل ثبت نام / ادامه سنجش با کد ۱۶ رقمی خود، فرآیند برگزاری را انجام داده یا اقدام به اخذ نمودار نیمرخ های نتیجه سنجش خود می کند.

ثبت نام متخصصین: متخصصین به صورت رایگان، اقدام به ثبت نام کرده و پس از تایید، کد و رمز عبور اختصاصی سایت را دریافت می کنند.

ورود متخصصین : متخصصین به پنل اختصاصی خود برای دریافت نتایج سنجش (نمودار و تفسیر) دسترسی خواهند داشت.

ثبت نام سازمان ها / شرکت ها: مدیران منابع انسانی سازمان ها/شرکت ها اقدام به ثبت نام کرده و پس از تایید، کد و رمز عبور به سایت سازمان خود را دریافت می کنند.

ورود سازمان ها / شرکت ها: مدیران منابع انسانی سازمان ها/شرکت ها، برای دریافت نتایج متقاضیان/ پرسنل، به پنل اختصاصی خود دسترسی خواهند داشت.
<a referrerpolicy="origin" target="_blank" href="https://trustseal.enamad.ir/?id=89318&Code=advFotiij4TDyipvFyko"><img referrerpolicy="origin" src="https://Trustseal.eNamad.ir/logo.aspx?id=89318&Code=advFotiij4TDyipvFyko" alt="" style="cursor:pointer" id="advFotiij4TDyipvFyko"></a>

به سایت www.mmpi2rf.ir خوش آمدید

ویژه متخصصین حوزه بهداشت و سلامت روان (روان شناسان_روان پزشکان و مشاوران)

پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و عالی

سازمان ها و شرکت ها

مراجعین و کاربران خدمات حوزه بهداشت و سلامت روان.

استفاده از ابزار سنجش MMPI2RF، مورد تایید سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ج.ا.ا می باشد.

〉〉〉〉〉〉 خدمات تخصصی سنجش روان شناختی بالینی و آسیب شناسی روانی:

سنجش ۵۰ نیمرخ روایی، آسیب شناسی روانی، ارزیابی آسیب های شخصیت و بالینی

ارائه پروفایل و نمودار نیمرخ های بالینی و آسیب شناسی شخصیت محور I از DSM-5

ارائه تفسیر تخصصی کوتاه و تفسیر تخصصصی تفصیلی از نتیجه سنجش

آموزش MMPI2RF

امکان پژوهش و تولید محتوا با متغیر ها، مقیاس ها و ۳۳۸ پرسش

اختصاص کد عضویت به متخصصین، روان شناسان، مشاوران و روان پزشکان

آشنایی با معتبرترین ابزار سنجش شناختی برای دانشجویان ارشد و دکترا

امکان برگزاری سنجش توسط آزمودنی _ زیر نظر متخصص

دسترسی به منابع معتبر علمی سیاهه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا

استفاده از نتایج (اطلاعات) سنجش مراجعین به صورت کلی و مقیاسی با رویکرد روش تحقیقی.

〉〉〉〉〉〉 خدمات تخصصی سنجش روان شناختی سازمانی:

ارائه گزارش بهداشت و سلامت روان متقاضیان استخدام

ارائه پرونده بهداشت و سلامت روان کارکنان (پایش سلامت روانی)

ارائه گزارش تطبیق شغل و شخصیت (متقاضیان استخدام) و پایش انطباق شغلی پرسنل (به زودی)

.

ویژه متخصصین حوزه بهداشت و سلامت روان (روان شناسان_روان پزشکان و مشاوران)

پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و عالی

سازمان ها و شرکت ها

مراجعین و کاربران خدمات حوزه بهداشت و سلامت روان.

〉〉〉〉〉〉 خدمات تخصصی سنجش روان شناختی بالینی و آسیب شناسی روانی:

سنجش ۵۰ نیمرخ روایی، آسیب شناسی روانی، ارزیابی آسیب های شخصیت و بالینی

ارائه پروفایل و نمودار نیمرخ های بالینی و آسیب شناسی شخصیت محور I از DSM-5

ارائه تفسیر تخصصی کوتاه و تفسیر تخصصصی تفصیلی از نتیجه سنجش

آموزش MMPI2RF

امکان پژوهش و تولید محتوا با متغیر ها، مقیاس ها و ۳۳۸ پرسش

اختصاص کد عضویت به متخصصین، روان شناسان، مشاوران و روان پزشکان

آشنایی با معتبرترین ابزار سنجش شناختی برای دانشجویان ارشد و دکترا

امکان برگزاری سنجش توسط آزمودنی _ زیر نظر متخصص

دسترسی به منابع معتبر علمی سیاهه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا

استفاده از نتایج (اطلاعات) سنجش مراجعین به صورت کلی و مقیاسی با رویکرد روش تحقیقی

〉〉〉〉〉〉 خدمات تخصصی سنجش روان شناختی سازمانی:

ارائه گزارش بهداشت و سلامت روان متقاضیان استخدام

ارائه پرونده بهداشت و سلامت روان کارکنان (پایش سلامت روانی)

ارائه گزارش تطبیق شغل و شخصیت (متقاضیان استخدام) و پایش انطباق شغلی پرسنل (به زودی)

.