شیوه اجرا

* توجه:

متخصصین حوزه ی روان شناسی مشاوره، روان پزشکی و … و همچنین مدیریت منابع انسانی سازمان ها و شرکت ها برای دریافت تفسیر سنجش آزمودنی ها یا متقاضیان استخدام یا نتیجه پایش کارکنان با ورود به صفحه از پیش تعریف شده خود (که بایستی قبلا ثبت نام کرده و این ثبت نام به تایید مدیریت سایت (بعد از تعیین هویت شغلی / تحصیلی متخصص

یا سازمان)، اقدام به ورود کد اختصاصی متخصص یا سازمان مطبوع خود به علاوه ی کد ۱۶ رقمی آزمودنی کنند تا بر اساس نیاز دسترسی به: تفسیر کوتاه سنجش یا تفسیر تفصیلی سنجش (برای متخصصین) و پرونده بهداشت و سلامت روانی کارکنان

(برای مدیریت منابع انسانی) داشته باشند.

توجه:
برای اجرای سنجش موارد زیر را تا حد ممکن رعایت کنید تا سنجش، نتیجه معتبرتری داشته باشد.
  1.  هنگام تنش روانی و خستگی مبادرت به انجام سنجش نکنید.
  2. در حالات سیری یا گرسنگی کامل مبادرت به انجام سنجش نکنید.
  3. هنگام سنجش، شرایط بدنی را در حالت آرامش قرار دهید.
  4. بین پاسخ به پرسش ها وقفه ایجاد نکنید.
  5. اگر بخشی یا همه ی پرسش در مورد شما پاسخ منفی دارد، پاسخ پرسش را “خیر” انتخاب کنید.
  6. لطفا از انتخاب گزینه “نظری ندارم” حتی المقدور اجتناب کنید و بله یا خیر را جایگزین ” نظری ندارم ” کنید.
  7.   مدت پاسخدهی پیوسته حدود ۴۵ دقیقه است اما در صورت نیاز به ترک انجام سنجش، از صفحه خارج شوید و مجدد با کد ۱۶ رقمی خود برای ادامه وارد شوید.
  8. حداکثر تعداد ۱۰ پاسخ ” نظری ندارم” می توانید انتخاب کنید که توصیه می شود، حتی االمقدور از گزینه های بله / خیر استفاده شود.
  9. ملاک پاسخ دهی به پرسش ها، زمان حال است مگر پرسشی به گذشته مربوط شده باشد. این گذشته ترجیحا بیش از ۳ تا ۵ سال نیست.
با سپاس. لطفا در صورت نیاز به راهنمایی با ما مکاتبه کنید یا تماس بگیرید.

* برای استفاده از نحوه کارکرد و استفاده از خدمات سایت به بخش راهنمایی وارد شوید.

* برای مطالعه و آشنایی با پرسش و پاسخ های سایرین به بخش پرسش و پاسخ وارد شوید