راهنمای برگزاری سنجش

ورود به سایت www.mmpi2rf.ir با راهنمایی متخصصین، مشاورین (روان شناس / روان پزشک) و یا مدیران منابع انسانی به جهت ابرگزاری سنجش ارزیابی ویژگی های بالینی، آسیب شناسی شخصیت و وضعیت بهداشت و سلامت روانی افراد

مطالعه راهنمای برگزاری سنجش (این صفحه یا دانلود فایل راهنمای برگزاری سنجش از بخش مستندات>>> دانلود)

ورود به صفحه “برگزاری سنجش”

تکمیل و تایید فرم ثبت نام

دریافت کد ۱۶ رقمی محرمانه آزمودنی

تایید دریافت کد ۱۶ رقمی در صفحه ورود آزمودنی و ادامه روند برگزاری سنجش

 

پرداخت هزینه برگزاری سنجش / در صورت در اختیار داشتن کد تخفیف، کد را در محل مربوطه نوشته و از میزان تخفیف مخصوص خود استفاده کنید.

توجه: تخفیفات، به صورت درصدی از هزینه سنجش، از ۱ الی ۱۰۰ درصد، تعریف شده اند.

در صورت آمادگی برای پاسخ به پرسش ها، شروع به برگزاری سنجش کنید.

قبل از شروع؛ از برقراری شرایط مطلوب فیزیکی، بدنی و محیطی خود و همچنین وضعیت ذهنی بدون نگرانی، استرس یا اضطراب خود اطمینان داشته باشید. در محیط امن و راحت مبادرت به پاسخ دهی به پرسش ها کنید.

توصیه مهم:: ترجیحا صرفا پاسخ های بله / خیر داده و از پاسخ نظری ندارم، اجتناب کنید.

آزمودنی می تواند حداکثر به ۱۰ پرسش پاسخ “نظری ندارم” بدهد. بعد از دهمین پاسخ “نظری ندارم” این کلید برای آزمودنی غیر فعال می شود.

توصیه اکید:: صرفا پاسخ بله / خیر بدهید و از پاسخ “نظری ندارم” اجتناب کنید.

در صورت نیاز به اصلاح یک پاسخ، صرفا می توانید فقط یک بار، آن هم صرفا به پرسش قبلی برگشته و پاسخ خود را اصلاح کنید.

اصلاح پاسخ های قبل تر، امکان پذیر نیست.

توجه:: در صورت نیاز به ترک موقت موقعیت خود نسبت به برگزاری سنجش، حتما بخش خروج از سنجش را click کرده و از محیط سنجش خارج شوید.

مطمئن باشید اطلاعات و پاسخ های شما ذخیره شده و مجدد می توانید از بخش ورود آزمودنی، مجدد به همان صفحه برگزدید.

صفحه پایان سنجش و دریافت پروفایل نیمرخ های روایی، بالینی و آسیب شناسی شخصیت آزمودنی (توسط آزمودنی)

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و تفسیر سنجش خود از مشاور روان شناس خود بخواهید، در سایت ثبت نام کرده یا در صورت ثبت نام، با کد ۱۶ رقمی شما (آزمودنی) تفاسیر کوتاه یا تفصیلی سنجش را از بخش پنل متخصصین دریافت کنند.

در صورت این که سنجش را با راهنمایی مدیر منابع انسانی سازمانی که تقاضای استخدام یا پایش را در آن دارید، نتیجه سنجش یا پرونده بهداشت و سلامت روان خود را از طریق مدیر منابع انسانی مذکور، پیگیری فرمایید.