تطبیق شغل و شخصیت

... راجع به دسترسی به پرونده بهداشت و سلامت روانی بیشتر بدانید:
... گزارش و پرونده سلامت و بهداشت روانی پرسنل

گزارش و پرونده سلامت و بهداشت روانی پرسنل

ویژه ی سازمان ها، شرکت ها و نهادها >>>> جهت ارزیابی متقاضیان استخدام و پایش پرسنل

نخست، متقاضی در سنجش شرکت کرده و پس از دریافت کد ۱۶ رقمی و برگزاری سنجش و ارزیابی شخصیت و بالینی، کد ۱۶ رقمی و پرینت نمودارهای نیمرخ های بالینی و شخصیت (خروجی نهایی سنجش توسط سایت) را به سازمان (مدیریت منابع انسانی / پیمانکار طرف قرارداد سازمان) مورد نظر ارائه کرده تا در گام ۱؛ تفسیر محرمانه ارزیابی و پرونده سلامت و بهداشت روان و همچنین در گام ۲؛ میزان تطبیق شخصیت و شغل فرد، توسط منابع انسانی سازمان دریافت و مورد بررسی قرار بگیرد.   >>>  فرم ثبت نام سنجش                         >>>    فرم تایید ثبت نام

... گام ۱: پرونده بهداشت و سلامت روان

گام ۱: پرونده بهداشت و سلامت روان

ایجاد پرونده محرمانه سلامت و بهداشت روانی متقاضیان و پرسنل سازمان ها یکی از وظایف مهم مدیریت منابع انسانی HRM است.

لذا گام نخست در تعیین تطبیق شغل و شخصیت تلقی و بخشی از مجموعه الزامات، صدور گواهینامه و اعتبارنامه ی تطبیق شغل و شخصیت محسوب می گردد.

... گام ۲: تطبیق شغل و شخصیت

گام ۲: تطبیق شغل و شخصیت

در فرآیند تعیین و تبیین میزان تطبیق شغل و شخصیت افراد متقاضی استخدام یا پرسنل (کارمندان / کارکنان) سازمان، دو گام اساسی ۱٫ تشکیل پرونده محرمانه بهداشت و  سلامت روانی فرد و ۲٫ تعیین مشاغلی که با شخصیت فرد تطبیق دارند، دیده شده است.

... چرا با گواهی­نامه تطبیق شغل و شخصیت، به راحتی، متفاوت و با اطمینان استخدام خواهید شد!؟

چرا با گواهی­نامه تطبیق شغل و شخصیت، به راحتی، متفاوت و با اطمینان استخدام خواهید شد!؟

… شاید راز موفقیت شرکت های ژاپنی در این باشد که شخصیت افراد را مقدم بر تخصص و مهارت آنها می دانند.

وجود تناسب بین شخصیت و ویژگی های شغلی و سازمان باعث ایجاد رضایت بیشتر فرد، ایجاد انگیزه های درونزا در فرد افزایش کارایی، خلاقیت و مسئولیت پذیری خواهد شد.

تناسب بین شغل و شخصیت

چگونگی شخصیت افراد در سازگاری شغلی اهمیت زیادی دارد. توانایی سازگاری اجتماعی سهم بزرگی در موفقیت شغلی دارد. سازش و هماهنگی بین نوع شخصیت و نوع محیط باعث سازگاری بیشتر با شغل و حرفه می گردد که به نوبه خود به رضایت منجر می شود.

رضایت_شغلی

رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است. رضایت شغلی عاملی است که باعث افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی می گردد. رضایت شغلی بر اثر عوامل متعددی حاصل می شود. رضایت شغلی نوعی احساس مثبت فرد به شغلش می باشد که زائیده ی عواملی چون محیط کار، نظام سازمانی شغل، روابط حاکم بر محیط کار، عوامل فرهنگی و از همه مهم تر ماهیت و چگونگی خود شغل می باشد.

حضرت مولانا (مثنوی معنوی):

هرکسی را بهر کاری ساختند
میل آن را در دلش انداختند

دست و پا بی‏ میل جنبان کی شود؟
خار و خس بی ‏آب و بادی کی رود؟

روانشناس برجسته دونالد_سوپر، اعتقاد دارد افراد برای این منظور وارد شغل می شوند که شخصیت خود را بیان نمایندو فعالیت های افراد در دنیای کار تظاهرات خود پنداره آنها است.

امروزه نظامهای اداری و صنعتی کشورها ،نسبت به راهنمایی صحیح افراد ،حساسیت خاصی نشان می دهند. هدف از راهنمایی صحیح این است که کارمندان و کارگران، نه تنها باید توانایی انجام دادن کاری را به عهده دارند داشته باشند، بلکه باید از نظر روانی نیز با آن سازگارشوند. راهنمایی کارگران و کارمندان، زمانی با موفقیت رو به رو خواهد شد که براساس تفاوت های فردی آنها انجام گیرد و هرکس در جایی قرار داده شود که متناسب با استعداد و ویژگی های خاص اوست.

جان هالند، در نظریه‌ی خود به دنبال این است که به سه سوال اساسی که در زیر آمده است، جواب داده و از این طریق نظریه‌اش را شرح ‌دهد.

  • کدام خصوصیات افراد و محیط‌ها به نتایج حرفه‌ای مثبت همچون تصمیمات حرفه‌ای رضایت‌بخش منجر می‌شود؟
  • کدام خصوصیات افراد و محیط‌ها به تغییر یا ثبات حرفه‌ای در فضای زندگی منجر می‌شود؟
  • مؤثرترین شیوه‌هایی که انسان‌ها را در ارتباط با علائق شغلی آنها یاری می‌رسانند، کدام‌ها هستند؟

هالند چهار ساختار را برای توصیف ارتباط بین تیپ‌های افراد و محیط‌های شغلی‌شان فرض می‌کند:

همخوانی: به جور شدن یک فرد با محیط برمی‌گردد.

تمایز:  به میزان شناسایی علایق فرد مربوط می‌شود.

همسانی: انعکاسی از همبستگی درونی علایق فرد است.

هویت: برآوردی از وضوح و ثبات هویت یک شخص یا هویت یک محیط را فراهم می‌کند.

مشاوره_شغلی عبارت است از تعیین یک حرفه که با استعدادها و امکانات و خصوصیات روانی و جسمی فرد سازگار و هماهنگ باشد.

به عبارتی در این شاخه راهنمایی و مشاوره دو دسته اطلاعات مورد بررسی قرار می‌گیرند. یک دسته اطلاعات مربوط به مشاغل و دسته دیگر اطلاعات مربوط به ویژگیها و استعدادهای فرد و در جریان مشاوره تلاش می‌شود تا هماهنگی و تناسب بین این دو دسته اطلاعات مشخص شود و تعیین گردد تا چه اندازه‌ای شرایط مربوط به یک حرفه با تواناییها و ویژگیهای فرد سازگاری دارد.

تحلیل_شغل در واقع زیربنای بقیه اقدامات منابع انسانی است. باز طراحی کار، برنامه ریزی منابع انسانی، کارمندیابی، انتخاب، آموزش، ارزیابی عملکرد و ارزشیابی مشاغل بر اساس تحلیل شغل انجام می شود.

در مصاحبه های استخدام؛

 کارفرمایان، متقاضیان خاص را انتخاب می­ کنند.

. . . . . . . . . شما هم خود را متفاوت معرفی­ کنید

و به راحتی و با اطمینان استخدام شوید.