فهرست پرسش ها

_____________________

۱۱/ گام نخست برگزاری سنجش mmpi2rf چیست؟

۱۲/ چه خدماتی برای دانشچویان و پژوهشگران ارائه می شود؟

_____________________

۲۱/ کد ۱۶ رقمی چیست؟

۲۲/ کد ۱۶ رقمی ارسالی، گم یا فراموش شده!؟

۲۳/ کد ۱۶ رقمی چه اهمیتی دارد؟

_____________________

۳۱/ چگونه می توان به نمودار نیمرخ های بالینی و آسیب شناسی شخصیت بعد از سنجش، دسترسی داشت؟

۳۲/ چگونه می توان به تفاسیر سنجش و یا پرونده بهداشت و سلامت بعد از سنجش، دسترسی داشت؟

۱۱/ گام نخست برگزاری سنجش mmpi2rf چیست؟

گام ۱؛ به صفحه برگزاری سنجش وارد شوید و ثبت نام کنید.

۱۲/ چه خدماتی برای دانشجویان و پژوهشگران ارائه می شود؟

دانشجویان کارشناسی ارشد / دکترای رشته های مرتبط با روان شناسی، برای تحقیقات خود می توانند با ما مکاتبه کنند تا از طراحی متغیرهای تحقیق تا در اختیار قرار دادن نتایج پروفایل های آزمودنی ها با ایشان در تحقیقاتشان همکاری به عمل آید.

۲۱/ کد ۱۶ رقمی چیست؟

کد ۱۶ رقمی، رشته ایی عددی است که بعد از ثبت نام، به شماره همراه / یا ایمیل آزمودنی، ارستل می شود. آزمودنی این کد محرمانه بوده و آزمودنی بایستی این کد را نزد خود نگه داری کند تا مراحل سنجش را تا دریافت نیمرخ های بالینی، آسیب شناسی شخصیت را دریافت کند. 

> متخصصین (مشاور ) کد ۱۶ رقمی آزمودنی را برای دریافت تفسیر سنجش لازم دارد.

> مدیر منابع انسانی سازمانی_که آزمودنی، در آن مشغول به کار است یا تقاضای استخدام دارد_  کد ۱۶ رقمی آزمودنی را برای دریافت پرونده بهداشت و سلامت روان آزمودنی، لازم دارد. 

۲۲/ کد ۱۶ رقمی ارسالی، گم یا فراموش شده!؟

در صورت گم شدن یا فراموش شدن کد ۱۶ رقمی لطفا با ما مکاتبه فرمایید.

۲۳/ کد ۱۶ رقمی چه اهمیتی دارد؟

کد ۱۶ رقمی، رشته ایی عددی است که آزمودنی، متخصص مشاور و مدیر منابع انسانی سازمان / شرکت، با استفاده از آن، بعد از وارد شدن به پنل آزمودنی، متخصصین یا سازمانی، می توانند گزارشات سنجش آزمودنی را دریافت کنند.

۳۱/ چگونه می توان به نمودار نیمرخ های بالینی و آسیب شناسی شخصیت بعد از سنجش، دسترسی داشت؟

برای دریافت  (دانلود / چاپ) نمودار نیمرخ های بالینی و آسیب شناسی شخصیت، بایستی به صفحه آزمودنی وارد شده و  کد ۱۶ رقمی را در محل مربوطه وارد کرد. 

۳۲/ چگونه می توان به تفاسیر سنجش و یا پرونده بهداشت و سلامت بعد از سنجش، دسترسی داشت؟

امکان دسترسی به تفاسیر و نتایج تشریحی سنجش، اختصاصا توسط یک متخصص که قبلا در سایت ثبت نام کرده و تایید شده است، انجام می گیرد.

همچنین دسترسی به پرونده بهداشت و سلامت آزمودنی بعد از برگزاری سنجش، توسط مدیر منابع انسانی سازمان یا شرکت مورد نظر آزمودنی که قبلا در سایت ثبت نام کرده و تایید شده است، امکان پذیر است.

در غیر این صورت با  ما تماس بگیرید