درخواست ها

فرصت همکاری:

HRM@MMPI2RF.IR

از فارغ التحصیلان رشته های روان شناسی و یا رشته های مرتبط (مشاوره، علوم تربیتی، منابع انسانی و …) جهت همکاری در حوزه ی  علمی_اجرایی در بخش اقتصاد روان شناسی دعوت به همکاری می شود. لطفا رزومه خود را از طریق فرم زیر یا به نشانی الکترونیکی منابع انسانی ارسال فرمایید.    HRM@MMPI2RF.IR

درخواست دریافت گزارش های: بالینی و آسیب شناسی شخصیت (کوتاه و تفصیلی) و سازمانی (پرونده بهداشت و سلامت روان)

درخواست برگزاری کارگاه آموزشی

درخواست پروفایل نیمرخ یا تفسیر

درخواست ارسال یا دریافت منابع علمی

درخواست تخفیفات سازمانی

درخواست

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : pdf, docx, jpg, png.