+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@mmpi2rf.ir

 
مراحل برگزاری سنجش:

  1. در بخش ثبت نام سنجش فرم مربوطه را تکمیل کنید.
  2. کد ۱۶ رقمی دریافتی (از موبایل یا ایمیل) خود را در قسمت برگزاری سنجش وارد کنید و وارد صفحه پرداخت شوید.
  3. با پرداخت یا وارد کردن کد کوپن تخفیف، پرداخت خود از درگاه امن بانکی متصل به بانک را نهایی کنید.
  4. در ادامه با وارد شدن به بخش پرسش های سنجش، سنجش را انجام دهید. (به توضیحات زیر هر پرسش و قواعد برگزاری هر سنجش دقت کنید.
  5. در انتهای پاسخدهی بههر سنجش موفق به دریافت فایل نتایج مربوط به آن سنجش خواهید شد.

کد ۱۶ رقمی خود را محرمانه حفظ کرده و تنها در اختیار روان شناس (مشاور/ مددکار / روانپزشک / روانشناس) خود قرار دهید تا با دریافت گزارشات تکمیلی از بخش متخصصین، مبادت به تشخیص شوند.   

با ما تماس بگیرید.

info@mmpi2rf.ir      ۰۲۱-۸۸۶۸۵۹۴۵ —  ۰۹۱۲۱۹۶۸۱۹۲ — ۰۹۲۱۱۹۶۱۱۹۲

   در مراحل پیشرفته متخصصین می توانند از طریق پنل ویژه متخصصین و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود، به نتایج و تفسیر های سیستمی سایت راجع به مراجع خود دسترسی داشته باشند.صحت اطلاعات آزمودنی که توسط خود در سایت درج شده است، طبق بیانه سلب مسئولیت به نشانی:  https://www.mmpi2rf.ir/nonresstat-mmpi2rf   بر عهده ی ایشان بوده و متعاقبا حفظ محرمانگی اطلاعات آزمودنی، به طور سه جانبه بر عهده ی متخصص، آزمودنی و سایت خواهد بود.   اطلاعات صاحب امتیاز سایت: بهروز نقش، متولد ۱۳۴۴ تهران، دانش آموخته ی عالی روانشناسی شخصیت، شخصیت شناس و موسس و مدیر موسسه مطالعات شخصیت (شماره ثبت: ۲۶۶۳۶). 

درباره ما _ خدمات ما

سامانه هوشمند   www.mmpi2rf.ir

یک واسط کاربری به منظور ارزیابی ویژگی شخصیت افراد با محوریت تشخیص آسیب شناسی شخصیت و شاخص های شایستگی و توسعه است. این واسط کاربری، امکان برگزاری آنلاین (برخط) را مبتنی بر فرم بازسازی شده سیاهه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا (MMPI2 RF)، برای آزمودنی ها (کاربران) فراهم کرده است. آزمودنی با هدایت متخصص روانشناس یا روانپزشک یا مشاور خود تحت نظر ایشان مبادرت به برگزاری و پاسخدهی به سیاهه MMPI2RF در ۳۳۸ ماده پرسش کرده و پس از پایان پاسخدهی، سایت با انجام عملیات محاسبه های برنامه ریزی شده، پروفایل نیمرخ های روانشناختی محور I و آسیب شناسی شخصیت آزمودنی را در قالب یک فایل pdf در اختیار آزمودنی قرار می دهد.

      در این سامانه سنجش های دقیق و اصولی (دارای روایی) با پشتوانه تحقیقات بومی، جهت ارزیابی هایی از قبیل موارد زیر می باشد.

 یک. استعدادیابی

دو. شاخص های شایستگی رفتاری

 سه. کار تیمی (نقش فرد در تیم)

 چهار. تعیین بهداشت و سلامت روان و اختلالات بالینی و شخصیت

 پنج. غربالگری شاخص های مدیریتی و رهبری

      در این سامانه هوشمند، گزارشات متنوعی د رحوزه های:

 یک. آسیب شناسی روان و شخصیت (مورد استفاده برای درمانگران و مشاوران)

 دو. شاخص های شایستگی و توسعه رفتار (مورد استفاده در پروژه های سازمانی و کانون ارزیابی و توسعه مدیران)

 سه. نیاز سنجش آموزشی افراد (مورد استفاده فرد و واحد آموزش معاونت سرمایه های انسانی)

 چهار.داده های روایی برای غربالگری های سرمایه های انسانی و تولید داشبوردهای مدیریتی